robertkol1405@yahoo.de

✅ Jak pozyskac zwolnienie z podatku budowlanego?

Jak uzyskac zwolnienie z podatku budowlanego- Freistellung

Freistellung jakie dokumenty złożyć żeby dostać zwolnienie z podatku?

Freistellungsbescheinigung jest to zaświadczenie wydawane przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt), służące zwolnieniu z podatku od usług budowlanych. Wszystkie przedsiębiorstwa budowlane z Niemiec oraz spoza zobowiązane są do zapłaty podatku budowlanego (Bauabzugsteuer) w wysokości 15 % wartości usługi budowlanej. Podatek budowlany nie musi być pobrany, jeżeli świadcząca usługi budowlane firma przedłoży odbiorcy usługi tzw. Freistellungsbescheinigung na podstawie § 48 ust. 1 zdanie 1 Einkommengesetz.

Wynagrodzenia za usługi budowlane podlegają według niemieckiego prawa o podatku dochodowym szczególnemu odliczeniu od podatku (tzw. potrącenie podatku przy robotach/usługach budowlanych), o ile zleceniodawca jest przedsiębiorcą. 

Zleceniodawca może:

  1. dokonać potrącenia podatku od świadczenia wzajemnego w wysokości 15%

  2. jego zgłoszenia i odprowadzenia do 10 dnia w następnym miesiącu płatności we właściwym dla Zleceniobiorcy Urzędzie Skarbowym.

Zgodnie z niemiecką ustawą o podatku dochodowym usługi budowlane, których na zleceniodawcami w Niemczech są inni przedsiębiorcy podlegają specjalnemu opodatkowaniu (Bauabzugsteuer). Przez usługę budowlaną (robotę budowlaną) rozumie się każde działanie związane ze wznoszeniem, utrzymaniem, konserwacją, przebudową lub likwidacją obiektu budowlanego. Podatek  budowlany wynosi   15% kwoty na fakturze i jest  potrącany przez zleceniodawcę. Potrącona kwota zostaje przekazana do  niemieckiego urzędu skarbowego Finanzamt. Na szczęście jest rozwiązanie, które pozwala na oszczędność i zatrzymanie tych 15% dochodów.  Polskie firmy budowlane często korzystają w Niemczech ze zwolnienia z podatku tzw. freistellung. Aby uzyskać taką decyzję o zwolnieniu z obowiązku zapłaty podatku Zleceniobiorca winien:

Freistellungsbescheinigung jest to zaświadczenie wydawane przez niemiecki urząd skarbowy (Finanzamt), służące zwolnieniu z podatku od usług budowlanych. Podatek budowlany nie musi być pobrany, jeżeli świadcząca usługi budowlane firma przedłoży odbiorcy usługi tzw. Freistellungsbescheinigung.

W polskim biurze Carebiuro obsługujemy całość formalności związanych z pozyskaniem zwolnienia z podatku budowlanego. Napisz do nas, zadzwoń, odezwij się na WhatsApp – załatwimy dla Ciebie zwolnienie z podatku budowlanego w Niemczech.

zameldowanie gewerbe

 

Polecane linki:

Masz firme w Niemczech?

Brak ubezpieczenia- czym grozi?

Po co meldunek do gewerbe?

Ubezpieczenia auta w niemczech

Freistellung jakie dokumenty

Zakladanie firmy w Niemczech bez meldunku

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.