poczta@carebiuro.de

✅KTO MUSI ROZLICZAĆ SIĘ Z DOCHODÓW ZAGRANICZNYCH Z POLSKIM URZĘDEM SKARBOWYM?

Czy zarobki z zagranicy trzeba wykazać w Polsce?

Wykonywanie w danym roku podatkowym pracy za granicą może nieść za sobą skutki podatkowe w Polsce związane z opodatkowaniem dochodów uzyskanych poza krajem. Bardzo istotną kwestią, mającą wpływ na opodatkowanie dochodów zagranicznych, ma określenie miejsca rezydencji danego podatnika. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa o PIT”) rezydenci dla celów podatkowych mają w Polsce nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że dany podatnik posiadając nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce ma obowiązek zadeklarowania wszystkich dochodów niezależnie od miejsca ich uzyskania. W związku z czym, taki podatnik musi wykazać nie tylko dochody z polskiego źródła, lecz również dochody uzyskane w danym roku poza terytorium Polski.

Polscy rezydenci podatkowi, to osoby mające miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Rzeczpospolitej. Tacy podatnicy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, a zatem co do zasady, powinni rozliczać wszystkie swoje dochody w naszym kraju (zarówno te osiągnięte w Polsce jak i za granicą).

 

KTO MUSI ROZLICZAĆ SIĘ Z DOCHODÓW ZAGRANICZNYCH Z POLSKIM URZĘDEM SKARBOWYM?

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, to osoba fizyczna spełniająca przynajmniej jeden z następujących warunków:

 

Drugą grupę podatników stanowią nierezydenci, czyli osoby bez miejsca zamieszkania dla celów podatkowych na terenie Polski. Ta grupa podlega w naszym państwie jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Ograniczony obowiązek podatkowy, wiąże się z koniecznością rozliczenia w Polsce tylko tych dochodów, które zostały uzyskane na terenie Rzeczpospolitej. Pracownicy mieszkający na stałe w Polsce, uzyskujący dochody zagraniczne, mogą obniżyć wysokość podatku do zapłaty. Ulga abolicyjna umożliwia zmniejszenie różnic w rocznym zeznaniu PIT.

Ulga abolicyjna dostępna jest dla podatników, którzy uzyskują przychody lub dochody z określonych źródeł, tj.:

 

Czy zarobki z zagranicy trzeba wykazać w Polsce?

Do tych kategorii dochodów podatnik ma prawo zastosować ulgę abolicyjną z metodą wyłączenia z progresją. To jedna z dwóch opcji odliczania ulgi podatkowej, której celem jest unikanie podwójnego opodatkowania. W przypadku, gdy dochód został uzyskany i opodatkowany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, stosowana jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Zakładanie firmy w Niemczech                                                                      Rejestracja Gewerbe w Niemczech

Rozliczenie podatkowe polskiej działalności

 

To może Państwa zainteresować:

Rozliczenie podatkowe dla polskich firm
Rejestracja polskiej firmy do urzędu skarbowego 
Gewerbe a ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech
Sprzedaż na Ebay -Twoja firma
Gewerbe w Niemczech bez meldunku
Firma w Niemczech Carebiuro

 

 

✅ 

UWAGA: nie wymagamy osobistego stawienia sie w biurze- wszystko możemy załatwić drogą elektroniczną i pocztową:

Email:  poczta@carebiuro.de
WhatsApp +49 160 430 803 6
WhatsApp +49 151 462 323 10

Biuro Burscheid +49 2174 666 3977
Biuro Dusseldorf +49 211 975 31 621 
Biuro Leverkusen +49 2171 77 69 612 
Biuro Polska  +48 22 307 11 23 

 

 

 

 

Freistellung i polska firma budowlana
Eurokv doradza w ubezpieczeniach prywatnych
Zakładasz firmę w Niemczech i co dalej?

© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.