robertkol1405@yahoo.de

✅ Polscy przedsiebiorcy w Niemczech

Jednoosobowa firma w Niemczech a ubezpieczenie zdrowotne

Polska firma gewerbe w Niemczech jakie ubezpieczenie dla właściciela

 

Przedsiębiorcy w Niemczech, podobnie jak w Polsce muszą legitymować się aktualnym ubezpieczeniem zdrowotnym wykupionym w jednej z niemieckich kas chorych. Dotyczy ten obowiązek ustawowy także Polaków, którzy prowadzą swoje jednoosobowe działalności zwane gewerbe. Prowadzisz firmę w Niemczech? Nie możesz korzystać z polskiego ubezpieczenia, musisz mieć niemieckie ubezpieczenie zdrowotne.

Oferta tanich ubezpieczeń zdrowotnych w euroKV obsługa po polsku, online:

To jakie ubezpieczenie zdrowotne musisz mieć jest uzależnione w głównej mierze od dwóch czynników:

1. charakteru naszego pobytu w Niemczech

2. długości pobytu w Niemczech

W przypadku gdy przebywamy w Niemczech w celach turystycznych a okres naszego pobytu nie przekracza trzech miesięcy możemy korzystać z leczenia na terenie Niemiec na podstawie ubezpieczenia w ZUS potwierdzonego kartą EKUZ wydaną na wyjazd przez lokalny oddział narodowego Funduszu Zdrowia. Prowadząc jednak gewerbe mamy absolutny zakaz posługiwania się EKUZ.
Z jakimi konsekwencjami należy się liczyć w przypadku braku ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech?
W tej kwestii niemieckie prawo jest konsekwentne. Kwestię obowiązku ubezpieczeniowego reguluje ustawa § 193 ust. 4 VVG mówiąca, że osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnego z prawem niemieckim zostaną ukarane. Kary finansowe na jakie będziemy narażeni to: za pierwsze sześć miesięcy kara równa jest wysokości miesięcznej składki, a za każdy następny miesiąc kara ta wynosi 1/6 składki miesięcznej ubezpieczenia. Mało tego, Polacy często podlegają kontrolom niemieckiego urzędu ds. cudzoziemców, który w przypadku stwierdzenia, że właściciel gewerbe nie posiada ubezpieczenia może go deportować do Polski.
rejestracja polskiej firmy w niemczech

Polecane linki:

Pomoc w otwarciu firmy w Niemczech dla Polaków

Jednoosobowa firma w Niemczech-koszty

Masz firme w Niemczech?

Obowiazkowe ubezpieczenie

Freistellung jak uzyskać

EU Kindergeld

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 


© carebiuro.de 2016.
All rights reserved.